Pažinkite Didžiąją Britaniją su programėle „Great Videos“

Britų Taryba leidžia puikią mokomąją medžiagą (besi)mokantiems anglų kalbos. Vaizdo įrašų rinkinys „Great Videos“ – tai tik viena iš jų, bet ji puiki savo turiniu ir užduotimis. Rinkinį sudaro 12 temų, o kiekvienoje jų – po du vidutiniškai 5 min. trukmės vaizdo įrašus su tekstu ir interaktyviais pratimais bei galimybe stebėti savo pažangą.

Ši medžiaga skirta vidutinio lygio (Intermediate) ir pažengusiems mokiniams. Ja galima naudotis įvairiai: skirti savarankiškam mokymuisi, gabesniems mokiniams, taikant atvirkštinės klasės metodą ir pan, o mes išbandėme ją darbui su visa klase pamokoje. Be abejo, geriausia vienai temai skirti vieną pamoką, bet jei tiek pamokų neturite, galima pasidalinti temas į kelias dalis (pav. 4). Mokiniai pamokoje savarankiškai žiūri vaizdo medžiagą bei pasitikrina, kaip ją suprato, atlikdami interaktyvius pratimus, o vėliau dalyvauja viktorinoje „Kahoot“. Nežinomus ar sudėtingesnius žodžius mokiniai įsitraukia į savo žodžių rinkinius programėlėje „Quizlet“ namie arba klasėje.  Po to galima organizuoti diskusijų pamoką, lyginti su Lietuva, mokiniai gali patys kurti bei organizuoti viktorinas ir pan.

Visą rinkinį „Great Videos“ galite rasti internetinėje svetainėje arba programėlėse (iOS, Android), o viktorinas „Kahoot“ galite nusikopijuoti ir prisitaikyti savo mokiniams iš čia:

Linkime sėkmės!