Kaip ir ko siekti su mobiliosiomis technologijomis mokykloje

2014-09-13

Diegiant mobiliąsias technologijas mokyklose, labai svarbu turėti viziją, kodėl tai daroma ir kaip technologijos pakeis ugdymo procesą į gerąją pusę. Keliami uždaviniai gali būti patys įvairiausi – nuo paprasčiausio laiko ar lėšų taupymo iki aukščiausių ugdymo pasiekimų – bet jie yra tiesiog būtini. Kitaip technologijos neduos tiek naudos, kiek galėtų, pats darbo procesas bus chaotiškas, o pamatuoti sėkmės nebus kaip.

Šioje lentelėje pateikiame keletą paprastų pavyzdžių, ko ir kaip siekti diegiant mobiliąsias technologijas ugdymo įstaigoje.

Kas

 Kaip Rekomenduojamos programėlės, priemonės ir kt.
Lengvesnės mokinių kuprinės Mokiniai naudojasi el. vadovėliais, turima mokymo medžiaga skaitmenizuojama, mokytojai ir patys mokiniai kuria savo el. mokymosi medžiagą. iBooks, Pages (ePub failų kūrimui), iBooks Author, Book Writer, Little Story Creator, Explain Everything, Doceri ir kt.
Taupomos kopijavimo/spausdinimo lėšos Mokiniams užduotys skiriamos el. formatu: paprasčiausiai skenuotos ar fotografuotos, jie žymi ant jų pastabas, atsakymus, dalinasi su mokytoju ir pan. Camera, Photos, TinyScan, GoodNotes, Dropbox, iCloud, AirDrop, Notability, Showbie, Evernote, Explain Everything, ir kt.
Didesnė mokinių motyvacija mokytis Veikla pamokoje ir namų darbų užduotys įvairesnės, mokiniai patys renkasi jiems priimtinus mokymo būdus, dirbama su internetiniais šaltiniais, veikla siejama su mokinių gyvenimo būdu/įpročiais už mokyklos ribų. Studios, Safari, iTunes U, Ted, Evernote, Wolfram Alpha, Khan Academy, Digg, myHomework Student Planner, Coursera ir kt.
Kūrybiškesnis mokymosi procesas Organizuojama daugiau kūrybinių užduočių, mokiniai kuria pristatymus,  minčių žemėlapius, filmukus, įvairius įrašus ir kt. iMovie, Keynote, TinyTap, PuppetPals, Tynker, Aurasma, MagicalPad HD, Idea Sketch, MindMeister, Popplet ir kt.
Labiau į mokymo procesą įtraukti mokiniai Pamokos organizuojamos naudojantis priemonėmis, kurios reikalauja aktyvaus visų mokinių įsitraukimo, taikant virtualias apklausas ir pan., mokinių atlikti darbai siunčiami į bendrą erdvę, jie dažniau vertinami. Nearpod, Edmodo, eClicker Presenter and Audience, Socrative, Splashtop Classroom, Class Dojo, Quizlet, ir kt.
Efektyvesnis darbas su skirtingų gebėjimų mokiniais Mokiniai dirba skirtingu tempu, jiems skiriamos skirtingos užduotys, jų darbas vertinamas automatiškai. Įvairios tam tikrai temai bei dalykui skirtos programėlės su į(si)vertinimo funkcija, pvz., Johnny G, Istorijos egzaminas ir pan. Edmodo, iTunes U, Dropbox, AirDrop, Evernote, Showbie, Quizlet,  ir kt.
Mokiniai jaučia didesnį jų darbų/veiklos pripažinimą Mokinių darbai publikuojami virtualiose erdvėse, jie vertinami ne tik mokytojų, bet ir draugų, tėvelių bei visos mokyklos bendruomenės. iPhoto, iCloud, AirPlay, Apple TV, Edmodo, Facebook ir kt.
Glaudesnis bendradarbiavimas tarp visų grandžių Dirbama naudojantis sistemomis, kuriose mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai gali bendrauti, sekti pažangą, kurti bendrus projektus ir kt. El. dienynų įrankiai, Edmodo, Class Dojo, Talkboard, Skype ir kt.