Kas yra „Flipped Classroom“?

2014-03-09

Mokymosi proceso organizavimo metodas „Flipped Classroom“ (liet., atvirkštinė klasė) tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje plačiau taikomas jau keletą metų, tačiau vis dar sulaukiame klausimų, kas tai yra, bei prašymų pateikti pavyzdžių. Taigi pabandysime trumpai pristatyti šį metodą, pateikti keletą idėjų, apžvelgti naudingus įrankius ir šio metodo privalumus bei galimus iššūkius.

Kas yra „Flipped Classroom“?

Metodą „Flipped Classroom“ išsamiai pristato mokytoja Virginija Birenienė straipsnyje „Neužtenka pamokos laiko? Apversk savo klasę aukštyn kojom“. Pats trumpiausias šio metodo apibūdinimas būtų toks: tradicinėje klasėje mokiniai pamokoje susipažįsta su nauja tema, o namie ją įtvirtina; atvirkštinėje klasėje mokiniai namie susipažįsta su nauja tema, o pamokos metu klasėje ją įtvirtina.Iš tiesų lietuvių kalbos mokytojai, mokydami literatūros, dirba labai panašiu metodu. Namie mokiniai turi perskaityti tam tikrą literatūros kūrinį, susipažinti su jo turiniu, o klasėje kartu su mokytoju jie tą kūrinį aptaria, analizuoja ir t.t.

Šis metodas puikiai tinka gamtos mokslų, istorijos ar kitų dalykų pamokoms, kurioms yra sukurta be galo daug įdomios vaizdo medžiagos, straipsnių, literatūros ir kt. Mokytojas gali skirti užduotį mokiniams namie peržiūrėti įrašytą vaizdo pamoką ar perskaityti straipsnį tam tikra tema, o klasėje jie kartu aptaria, ką sužinojo, kokia vaizdo įrašo ar straipsnio tema ir pan.

Idėjos

Mokantis anglų kalbos idiomų galima skirti mokiniams namie peržiūrėti keletą BBC Learning English įrašų šia tema (Tea Idioms, Pie Idioms, Fruit Idioms ir kt.), o klasėje aptarti praktinius šių idiomų vartojimo pavyzdžius ir suvaidinti panašias situacijas.

Mokantis anglų kalbos laiko prielinksnių vartojimo, galima skirti užduotį mokiniams namie susipažinti su šios temos mokomąją medžiaga British Council svetainėje, išrinkti pavyzdžius ir net atlikti šalia medžiagos pateikiamus pratimus, o klasėje aptarti kitus pavyzdžius bei sukurti dialogus pavartojant tam tikrus laiko prielinksnius. Beje, British Council svetainėje paaugliams publikuojama daug įdomios ir naudingos mokymosi medžiagos savarankiškam įvairių temų mokymuisi.

Mokantis istorijos apie krikščioniškąją Lietuvą, galima pasinaudoti Gustavo enciklopedijos vaizdo įrašu – mokiniai jį peržiūrės namie, o klasėje kurs savo laiko juostas ir pan.

Trumpai tariant, mokytojui tereikia tik pasidomėti savo dalykui jau sukurta mokomąją medžiaga, kuria galima pasinaudoti su mokiniais, ir šiek tiek kūrybiškumo.

Įrankiai šio metodo taikymui

Be abejo, kad medžiaga būtų prieinama mokiniams namie, ji turi būti patalpinta internete. Galima naudotis jau esamais ištekliais svetainėje „Youtube“, įvairiuose švietimo portaluose ir pan. Galima publikuoti ir savo sukurtą medžiagą. Tačiau bet kuriuo atveju reikės kažkokio įrankio, kur dalinsitės su mokiniais nuorodomis į mokymosi medžiagą. Tai gali būti jūsų svetainė, asmeninis tinklaraštis, socialinio tinklo Facebook grupė, Moodle aplinka, įrašas el. dienyne ar paprasčiausias el. paštas.

Besinaudojantys iOS įrenginiais, turi puikų įrankį – iTunes U. Kiekvienas mokytojas gali susikurti savo mokymo(si) kursą ir jame su mokiniais dalintis ne tik įvairiais straipsniais ar vaizdo medžiaga, bet ir nuorodomis į el. knygas, programėles ar kitus internetinius išteklius.

„Edmodo“ – taip pat puiki priemonė taikantiems atvirkštinės klasės metodą. Šioje sistemoje rasite visus reikalingus įrankius: dalinimosi, publikavimo, bendravimo, vertinimo ir pan. Daugiau apie šį įrankį mūsų straipsnyje „Edmodo“ – čia vyksta mokymosi procesas!“.

Projektas Vaizdopamokos.lt kviečia visus mokytojus entuziastus kurti vaizdo pamokas ir jomis dalintis projekto svetainėje. Galima pasinaudoti ten jau publikuojamu turiniu arba įkelti savo. Vaizdo pamokoms kurti yra daug įrankių. Besinaudojantiems planšetėmis iPad rekomenduojame išbandyti šiuos: Explain Everything, Doceri, ShowMe ir pan.

Nemokamas įvairių dalykų pamokas anglų kalba siūlo organizacija „Khan Academy“, kurios misija – „nemokamas pasaulinės klasės švietimas visiems ir visur“. Šios organizacijos svetainėje galėsite sekti net savo pažangą ir naudotis kitais mokymosi įrankiais.

Kokie yra šio metodo privalumai bei iššūkiai?

Svarbiausias privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesniu, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Antra, studijuojant naują mokomąją medžiagą namie mokinių neriboja pamokos laikas, dėmesio neblaško klasės draugai ir pan. Mokinys mokomąją medžiagą gali žiūrėti net kelis kartus, kol supras. Be to, namie mokiniai gali mokytis jiems patogiu laiku, kai yra tinkamai nusiteikę ir tam skirti tiek laiko, kiek reikia, pagal savo gabumus ir susidomėjimą.

Žinoma, šis metodas kelia ir iššūkių. Mokiniai turi būti pasiruošę šiam metodui ne tik savo nusiteikimu, atsakomybe bei motyvacija, bet ir turėti prieigą prie internetinių šaltinių ir gebėjimų jais naudotis. Mokytojai turi ne tik surasti ar parengti medžiagą mokymuisi namie, bet ir būti pasiruošę pamokoje atsakyti į įvairius mokinių klausimus, kurie dažnai gali būti ir netikėti bei aprėpti platesnius ryšius su tam tikromis temomis, šaltiniais ir pan.

Nepaisant šių iššūkių, atvirkštinės klasės metodą tikrai verta išbandyti ir pasinaudoti jo teikiamais privalumais, kurie labai vaizdžiai pristatomi šiame vaizdo įraše: