Kindervibe

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skirta programėlė, kad jos galėtų lengviau bendrauti su ugdytinių tėveliais.

Parsisiųsti programėlę ugdytiniams

Parsisiųsti programėlę auklėtojams/mokytojams