Kviečiame mokytis kartu! Seminarai 2019 m.

2019-01-20

Jei jūsų mokykla domisi išmaniųjų technologijų diegimu ugdymo procese, siūlome jums užsisakyti kvalifikacijos kėlimo seminarus ar tęstinius kursus jūsų įstaigoje ar atvykti į svečius ir mokytis kartu! Seminarus ir kursus vedame suderinę su jūsų švietimo centru, kuris išduoda pažymėjimus pagal pasirinktą programą. Kursus veda lektorė Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė, „Apple“ profesinio tobulinimo konsultantė, tačiau jums pageidaujant galime rekomenduoti ir kitą lektorių (žr. puslapyje iMokytojai) arba suderinti vizitą į kitą sėkmingai išmaniąsias technologijas diegiančią mokyklą.

2019 m. siūlome rinktis iš šių temų arba tartis dėl individualiai jūsų mokyklos situacijai pritaikytų kursų:

  • Pristatymas „Planšečių „iPad“ galimybės ugdymo procese“ (2-4 val.). Svarstantiems įsigyti planšetes „iPad“ pristatymas nemokamas.
  • Naudojimosi planšetėmis „iPad“ ugdymo procese pagrindai (min. 4 val.) Įsigijusiems planšetes „iPad“ seminaras nemokamas.
  • Planšetės „iPad“ kūrybai ir projektinei veiklai (min 4 val.)
  • Išmaniųjų įrenginių galimybės mokant užsienio kalbos (min. 4 val.)
  • Mokomosios medžiagos kūrimas su išmaniais įrenginiais (min. 4 val.)
  • Mokinių žinių tikrinimas ir apklausų organizavimas su išmaniais įrenginiais (min 4 val.)
  • Planšetės „iPad“ specialiųjų poreikių mokinių ugdymui (min 4 val.)

Be to, konsultuojame mokytojus, mokyklų IT specialistus ar komandas įvairiais planšečių „iPad“ diegimo ugdymo procese klausimais.

Rašykite mums: iklase@icloud.com

Keletas akimirkų iš praėjusių metų:

Iki pasimatymo!