Laikrodis demonstravimui

Paprasčiausias laikrodis su keliais rodymo pasirinkimais (galima rodyti per Apple TV ar iPad ekrane konkursų, egzaminų ar kitų veiklų, kai reikia sekti laiką, metu).

Parsisiųsti