Leidinys „Kūrybiškų klasių laboratorija“

2015-04-21

Fizikos mokytoja ekspertė Virginija Birenienė iš Klaipėdos S. Dacho progimnazijos dalinasi savo kurta el. knyga apie projektą „Kūrybiškų klasių laboratorija“. Tai puikus leidinys su išsamiu projekto veiklos aprašymu, turtinga vaizdine medžiaga ir puikiais pavyzdžiais! Rekomenduojame jį perskaityti visiems mokytojams, besinaudojantiems mobiliaisiais įrenginiais ugdymo procese, mokyklų vadovams ir specialistams, diegiantiems technologijas ugdymo įstaigose

Ypač norime atkreipti dėmesį į antrą knygos dalį, kurioje aprašomi mokomieji scenarijai ir mokymosi istorijos. Galbūt iš pirmo žvilgsnio jums tai pasirodys kažkas sudėtingo, tačiau paprasčiausiai mokomąjį scenarijų galime apibūdinti kaip išsamų puikios mokymosi su IT veiklos planą. Mums tai yra labai panašu į įvairius mokymosi projektus, kuriuos mokytojai planuoja kartu su mokiniais, užsibrėžia tikslus, atlieka tam tikrą tiriamąją veiklą, sukuria produktą, jį įvertina ir pasidalina. Išskiriami 7 scenarijaus etapai arba veiklos: įsivaizduok (ang., Dream), ištirk (ang., Explore), planuok (ang., Plan), kurk (ang., Make), klausk (ang., Ask), perdaryk (ang., Re-make) ir parodyk (ang., Show). Tai puikus kelrodis visiems, planuojantiems įdomią mokymosi veiklą su mobiliosiomis technologijomis!

Parsisiųskite leidinio ibooks (1 GB) formato versiją planšetei iPad arba pdf versiją kitiems įrenginiams (tačiau pdf versijoje negalėsite matyti video, įterptų dokumentų, skaidrių pristatymų ir kt. interaktyvios medžiagos).

Keletas knygos puslapių: