Nauji mokslo metai su „Erasmus+“

2014-09-03

Kuršėnų Pavenčių mokykla naujuosius mokslo metus pasitinka su nauju EK programos „Erasmus+“ projektu „Mokytojų mobilumas mobiliojo mokymo(si) sistemos tobulinimui“. Du metus mokyklos mokytojai įvairiose Europos šalyse gilins žinias apie mobilųjį mokymąsi bei mobiliųjų įrenginių galimybes ugdymo procese ir lavins savo įgūdžius kūrybiškai naudotis planšetėmis iPad pamokose. Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Birželio mėnesį sužinoję puikias naujienas, kad projektas finansuojamas, įvairių dalykų mokytojai pradėjo rengtis būsimiems kursams ir dalį savo vasaros atostogų skyrė žinių apie planšečių iPad galimybes gilinimui bei praktinių įgūdžių stiprinimui. Ypač atsakingai būsimai projekto veiklai ruošiasi mokyklos direktorė Janina Banienė, kuriai iPad atvėrė naujas bendravimo, bendradarbiavimo ir profesinių žinių gilinimo galimybes.
Pirmieji mokymosi kursai įvyks spalio pabaigoje Austrijoje. Mokykla į šiuos kursus siunčia du atstovus, kurie grįžę savo patirtimi dalinsis su visa mokyklos bendruomene.

Daugiau apie „Erasmus+“ kursus, susijusius su mobiliuoju mokymu skaitykite čia.