Žaisdami mokomės. Veikla su specialiųjų poreikių mokiniais

2017-04-24

Gražina Novogreckienė,  Kuršėnų Pavenčių mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, dalinasi savo ugdymo veiklos pavyzdžiais. Dėkojame jai!

„Specialiosiose pratybose taikau vieną iš aktyvių mokymo(si) metodų – žaidimą, kad mokiniai žinias ir gebėjimus įgytų patys aktyviai veikdami, gebėtų žiniomis pasinaudoti ir jas kūrybingai pritaikyti. Šio metodo taikymas pamokoje daro ją sėkmingą, nes skatina mokinių aktyvumą, sustiprina mokymosi motyvaciją, mokymo procesas nenusibosta, lengviau įsimenama ir suvokiama mokomoji medžiaga, vaikai geriau sukoncentruoja dėmesį. Be didelių pastangų mokiniai išmoksta to, kam paprastai reikalinga valia, ugdomi vaikų bendravimo įgūdžiai. Laiku ir tinkamai naudojami aktyvieji mokymo metodai (žaidimas) ir išmaniosios technologijos (planšetės) tikrai padeda specialiajam pedagogui atskleisti dalyko turinį taip, kad mokiniai jį suprastų ir lengviau įsisavintų.“

Naudotos programėlės: